RAPOARTE/ ACTE DE CONTROL

ALE DIRECTORATULUI – RAPOARTE ANUALE
ALE DIRECTORATULUI – RAPOARTE PRIVIND DISTRIBUIREA REMUNERATIEI
ALE COMISIEI DE CENZORI
ALE AUTORITILOR DE STAT