Despre organizație

INFORMAŢIE GENERALĂ

Asociaţia Obștească Asociaţia ”Drepturi de Autor şi Conexe” din Republica Moldova(AsDAC) este asociaţie obştească necomercială şi nonguvernamentală cu drept de persoană juridică, constituită la 31 mai 1999 prin libera asociere a autorilor şi interpreţilor, având ca activitate principală gestiunea pe principii colective a drepturilor patrimoniale de autor şi, ca activitate secundară, a drepturilor conexe;

Fondată la Conferinţa de constituire a AsDAC: 31 mai 1999
Înregistrată de Ministerul Justiţiei: 16 martie 2000
Începutul activităţii: 01 iulie 2000
Pentru alte detalii vezi Statutul AsDAC.

AsDAC este membru al CISAC:

  • cu titlu provizoriu: din decembrie 2000
  • cu titlu permanent: din decembrie 2005

TITULARI DE DREPTURI – DREPTURI – CREAŢII
AsDAC este o organizaţie plurifuncţională de administrare pe principii colective a drepturilor.

REPREZINTĂ
Categorii de titulari de drepturi:

  • autori
  • edituri muzicale
  • interpreţi
  • producători de fonograme
GESTIONEAZĂ
  1. Categorii de drepturi: interpretare publică, comunicare publică, reproducere, comercializare şi dare în chirie a exemplarelor astfel reproduse etc.;
  2. Categorii de creaţii: muzicale, dramatice şi muzical-dramatice, creaţii literare, audiovizuale etc.

NOTĂ: Cele sus-menţionate nu înseamnă că AsDAC ar administra drepturile tuturor titularilor de drepturi din lume şi toate drepturile acestora.

AsDAC administrează drepturi în limitele împuternicirilor:

  • numai ale acelor titulari de drepturi care au încredinţat AsDAC drepturile lor;
  • numai acele drepturi care i-au fost încredinţate spre administrare.