AVIZ IMPORTANT – pentru utilizatorii de interpretari

A V I Z    I M P O R T A N T   Stimati utilizatori de interpretari,   Prin prezenta, AsDAC Vă informează că: Incepând cu 03 august 2016, îşi inceteaza valabilitatea contractul de reprezentare reciproca a intereselor încheiat între AsDAC si VOIS / organizatie din Federatia Rusa care gestioneaza drepturile interpretilor din Rusia. Totoodată, licentele eliberate de AsDAC, respectiv tarifele stipulate in acestea, raman in vigoare, deoarece intre timp,...

TARIFE ALE REMUNERAȚIEI SPRE PLATĂ

Hotărârea Consiliului din 14.12.2012 Privind Metodologia de valorificare a creaţiilor muzicale prin reproducere în formă digitală şi punere la dispoziţie în regim interactiv (utilizare în internet), aprobată de Consiliu la 14.12.2012 Tarife minime: internet HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIN 31.03.2009 PRIVIND TARIFELE MINIME ALE REMUNERAȚIEI Tarife minime: baruri-concerte-alte evenimente Tarife minime:...

AVIZ IMPORTANT privind plata remuneraţiei !!!

Stimaţi titulari de drepturi (autori şi interpreţi), Prin prezenta, Vă aducem la cunoştinţă că în luna iunie 2013 nu a fost posibilă achitarea remuneraţiei în adresa Dumneavoastră din motivul că AsDAC nu a dispus de baza de repartiţie necesară şi anume de rapoartele care trebuie prezentate de companiile de...